Tìm gì

Ở đâu

Chỉ tìm theo tên công ty

Đồng Tâm Miền Trung - Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm Miền Trung

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Lô 3,H. Điện Bàn,Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3843843, 3843888

Số Fax: (0510) 3843999

vpdongtammt@dng.vnn.vn

http://www.dongtamtile.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Đồng Tâm Miền Trung - Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm Miền Trung

*Email của bạn:
*Nội dung nhắn:
*Vui lòng để lại tên và điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ với bạn
Họ tên:
Di động

Chia sẻ lên:

Ngành nghề:   A  •  B  •  C  •  D  •  E  •  F  •  G  •  H  •  I  •  J  •  K  •  L  •  M  •  N  •  O  •  P  •  Q  •  R  •  S  •  T  •  U  •  V  •  W  •  X  •  Y  •  Z