Tìm gì

Ở đâu

Chỉ tìm theo tên công ty

Global Mold - Công Ty TNHH Global Mold

Hơn 02 năm công ty này chưa xác minh được

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 26 Đường 1, H. Bến Cát,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3635011, 3635012

Số Fax: (0650) 3861822

nhat.pham.tan@g-mail.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Global Mold - Công Ty TNHH Global Mold

*Email của bạn:
*Nội dung nhắn:
*Vui lòng để lại tên và điện thoại để chúng tôi có thể liên hệ với bạn
Họ tên:
Di động

Chia sẻ lên:

Ngành nghề:   A  •  B  •  C  •  D  •  E  •  F  •  G  •  H  •  I  •  J  •  K  •  L  •  M  •  N  •  O  •  P  •  Q  •  R  •  S  •  T  •  U  •  V  •  W  •  X  •  Y  •  Z