Tìm gì

Ở đâu

Chỉ tìm theo tên công ty

tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

(306 công ty)

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

147 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

0903591788, 0982473973

thuonghieucongluanvpmttn@gmail.com

2

Báo Đà Nẵng

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

42 Trần Phú, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 08051240

baodanang@dng.vnn.vn

3

Chi Nhánh - Thời Báo Kinh Tế Việt Nam

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

132 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3656188

4

Văn Phòng Đại Diện - Báo Tuổi Trẻ

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

9 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3873973

5

Văn Phòng Đại Diện - Báo Đầu Tư

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

522 Ông ích Khiêm, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3866130

6

Văn Phòng Đại Diện - Báo Thanh Niên

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

144 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3824231

vpdanang@thanhnien.com.vn

7

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

47C Lê Duẩn, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3817970

dddn-dn@dddn.com.vn

8

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thiếu Niên Miền Trung

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

50 Phan Chu Trinh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3817153

9

Báo Công Nghiệp Việt Nam-Cơ Quan Thường Trú

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

6 Trần Quý Cáp, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3822973

ngochanhdanang@yahoo.com

10

Báo Doanh Nghiệp Chủ Nhật-Cn Đà Nẵng

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

81 Hoàng Diệu, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3562433

doanhnghiepchunhat@gmail.com

11

Văn Phòng Đại Diện - Báo Kinh Tế Việt Nam

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

132 Nguyễn Chí Thanh, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3817731

12

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

70-72 Trần Phú, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3872358

sgtimes.danang@dng.vnn.vn

13

Doanh Nghiệp Tư Nhân Tin Mới

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: tòa soạn báo chí ở tại tp. đà nẵng

33/17 Cao Thắng, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

(0511) 3894666

Tag ngành nghề: báo chí, nhà xuất bản báo chí,
Ngành nghề:   A  •  B  •  C  •  D  •  E  •  F  •  G  •  H  •  I  •  J  •  K  •  L  •  M  •  N  •  O  •  P  •  Q  •  R  •  S  •  T  •  U  •  V  •  W  •  X  •  Y  •  Z