Tìm gì

Ở đâu

Chỉ tìm theo tên công ty

khu công nghiệp ở tại trà vinh

(168 công ty)

1

Ban Quản Lý Các Khu Công Nghiệp Tỉnh Trà Vinh

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: khu công nghiệp ở tại trà vinh

560B Nguyễn Đáng,P. 6, TX. Trà Vinh, Trà Vinh

(074) 3850641

2

Khu Công Nghiệp Long Đức

Hơn 2 năm chưa xác minh được

Ngành: khu công nghiệp ở tại trà vinh

Khu Công Nghiệp Long Đức, ấp Vĩnh Hưng,X. Long Đức, TX. Trà Vinh, Trà Vinh

(074) 3746179

Ngành: khu công nghiệp ở tại trà vinh

Khu Công Nghiệp Long Đức, ấp Vĩnh Hưng,X. Long Đức, TX. Trà Vinh, Trà Vinh

(074) 3746179

Tag ngành nghề:
Ngành nghề:   A  •  B  •  C  •  D  •  E  •  F  •  G  •  H  •  I  •  J  •  K  •  L  •  M  •  N  •  O  •  P  •  Q  •  R  •  S  •  T  •  U  •  V  •  W  •  X  •  Y  •  Z