Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Việt Nam Wacoal - Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Amata, 110 Đường Amata,Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3936770, 3936771, 3936772

Fax: (061) 3936774, 3892063

xuankien@wacoal.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Việt Nam Wacoal - Công Ty TNHH Việt Nam Wacoal

Trang vàng