Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

United Potteries Sài Gòn - Công Ty TNHH United Potteries Sài Gòn

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, 2 Đường 8, TT. Dĩ An, H. Dĩ An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3742243, 3742244, 3742245

Fax: (0650) 3742246

info@unitedpotteries.com.vn

http://www.unitedpotteries.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

United Potteries Sài Gòn - Công Ty TNHH United Potteries Sài Gòn