Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Kiki Việt Nam - Công Ty TNHH Thực Phẩm Kiki Việt Nam

Thông tin này đã không còn chính xác

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 11 Đường 2, H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3784451, 3784452

Fax: (0650) 3784453

kikifood@vm.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Kiki Việt Nam - Công Ty TNHH Thực Phẩm Kiki Việt Nam

Trang vàng