Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

Đồng Tâm Miền Trung - Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm Miền Trung

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Điện Nam-Điện Ngọc, Lô 3,H. Điện Bàn,Quảng Nam

Điện thoại: (0510) 3843843, 3843888

Fax: (0510) 3843999

vpdongtammt@dng.vnn.vn

http://www.dongtamtile.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Đồng Tâm Miền Trung - Công Ty Cổ Phần Đồng Tâm Miền Trung