Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Việt Nam Meiwa - Chi Nhánh Công Ty TNHH Việt Nam Meiwa

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, 1 Đường 15A, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3836414, 3891900, 3892888

Fax: (061) 3836415, 3892866

meiwa@hcm.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Việt Nam Meiwa - Chi Nhánh Công Ty TNHH Việt Nam Meiwa

Trang vàng