Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Công Ty Cổ Phần Phòng Trừ Mối Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

267B Chùa Bộc, Q. Đống Đa,Hà Nội

Điện thoại: (04) 35639798, 22139381

Fax: (04) 35640995

huy_ctcr@yahoo.com

http://www.phongtrumoi.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty Cổ Phần Phòng Trừ Mối Việt Nam

Trang vàng