Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Nam Định - Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Sông Đào Nam Định

Hơn 02 năm chưa được xác minh

P. Tân Thành, H. Vụ Bản,Nam Định

Điện thoại: (0350) 3846880

Fax: (0350) 3849324

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nam Định - Công Ty Cổ Phần Đóng Tàu Sông Đào Nam Định

Trang vàng