Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

Công Ty Giống Cây Trồng Nam Định

Hơn 02 năm chưa được xác minh

96A Giải Phóng, X. Trường Thi,Nam Định

Điện thoại: (0350) 3848350

Fax: (0350) 3847182

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty Giống Cây Trồng Nam Định