Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Xí Nghiệp Xây Dựng Số 1

Hơn 02 năm chưa được xác minh

158 Hạ Đình, Q. Thanh Xuân,Hà Nội

Điện thoại: (04) 38582515

Fax: (04) 38583013

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Xí Nghiệp Xây Dựng Số 1

Trang vàng