Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Lĩnh Phong - Conic - Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư & Phát Triển Lĩnh Phong - Conic

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Lô 13B, Khu Dân Cư Conic,Đại Lộ Nguyễn Văn Linh, X. Phong Phú, H. Bình Chánh,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 54304135, 54304150, 54304136

Fax: (08) 54304150

conic@saigonnet.vn

http://www.conic.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Lĩnh Phong - Conic - Công Ty TNHH Xây Dựng Đầu Tư & Phát Triển Lĩnh Phong - Conic

Trang vàng