Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

Xí Nghiệp Minh Thắng May Xuất Khẩu

Hơn 02 năm chưa được xác minh

117A Phương Sai, X. Phương Sơn, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3823422

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Xí Nghiệp Minh Thắng May Xuất Khẩu