Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Công Ty Cổ Phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Hòa Khánh, Lô B,Đường 9, Q. Liên Chiểu,Tp. Đà Nẵng

Điện thoại: (0511) 3842345, 3842274, 3730049, 3842127

Fax: (0511) 3842127

ctydetdn@dng.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty Cổ Phần Dệt Hòa Khánh-Đà Nẵng

Trang vàng