Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Sohwa Sài Gòn - Công Ty TNHH Sohwa Sài Gòn

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 2 Đường 2A, H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3782982, 3784001, 3784002, 3782979

Fax: (0650) 3784010

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Sohwa Sài Gòn - Công Ty TNHH Sohwa Sài Gòn

Trang vàng