Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Minh Nguyệt - Công Ty TNHH Minh Nguyệt

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Lô F4, Cụm Công Nghiệp Gỗ,P. Tân Hòa, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3983571

Fax: (061) 3984272

minhnguyetcoltd@hcm.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Minh Nguyệt - Công Ty TNHH Minh Nguyệt

Trang vàng