Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Global Mold - Công Ty TNHH Global Mold

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 26 Đường 1, H. Bến Cát,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3635011, 3635012

Fax: (0650) 3861822

nhat.pham.tan@g-mail.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Global Mold - Công Ty TNHH Global Mold

Trang vàng