Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Đài Kim - Công Ty TNHH Đài Kim

Đã xác minh: 15/1/2013

Lô B10 Ô 2,3, Đường D2, Khu Công Nghiệp Đất Cuốc,H. Tân Uyên,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3651168, 3651188

Fax: (0650) 3651170

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Đài Kim - Công Ty TNHH Đài Kim

Loại hình:

Nhà sản xuất

Thị trường chính:

Quốc Tế

Trang vàng