Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Ohmori Việt Nam - Công Ty TNHH Ohmori Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore II, 50 Dân Chủ, H. Bến Cát,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3589372, 3589375

Fax: (0650) 3589373, 3589372

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Ohmori Việt Nam - Công Ty TNHH Ohmori Việt Nam

Trang vàng