Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Kai Việt Nam - Công Ty TNHH Kai Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Thăng Long, Lô I1-2, Xã Võng La,H. Đông Anh,Hà Nội

Điện thoại: (04) 39550020, 39550019

Fax: (04) 39516416

kaiadm@kai-group.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Kai Việt Nam - Công Ty TNHH Kai Việt Nam

Trang vàng