Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Nippon Seiki Việt Nam - Công Ty TNHH Nippon Seiki Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Nội Bài, 70B + 71 X. Quang Tiến, H. Sóc Sơn,Hà Nội

Điện thoại: (04) 35822654

Fax: (04) 35822654

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Nippon Seiki Việt Nam - Công Ty TNHH Nippon Seiki Việt Nam

Trang vàng