Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Atsumitec Việt Nam - Công Ty TNHH Atsumitec Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Thăng Long
Lô H3, H. Đông Anh,Hà Nội

Điện thoại: (04) 39516445

Fax: (04) 39516446

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Atsumitec Việt Nam - Công Ty TNHH Atsumitec Việt Nam

Trang vàng