Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Công Ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Nomura
Lô L, H. An Dương,Tp. Hải Phòng

Điện thoại: (031) 3743207

Fax: (031) 3743208

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty TNHH Yazaki Hải Phòng Việt Nam

Trang vàng