Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Sumidenso Việt Nam - Công Ty TNHH Sumidenso Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Đại An
Km 51 Quốc Lộ 5, Tp. Hải Dương,Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3555813

Fax: (0320) 3555812

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Sumidenso Việt Nam - Công Ty TNHH Sumidenso Việt Nam

Trang vàng