Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Phúc Đạt - Công Ty TNHH Giấy Phúc Đạt

Đã xác minh: 19/7/2012

Cụm Công Nghiệp Thanh Oai,Hà Nội

Điện thoại: (04) 38585825

Fax: (04) 35585073

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Phúc Đạt - Công Ty TNHH Giấy Phúc Đạt

Trang vàng