Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Vĩnh Phú - Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Vĩnh Phú

Đã xác minh: 14/6/2014

ấp Cây Sắn, X. Lai Uyên, H. Bàu Bàng,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3551448

Fax: (0650) 3551466

vinhphupaper@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Vĩnh Phú - Công Ty TNHH Một Thành Viên Giấy Vĩnh Phú

Loại hình:

Nhà sản xuất

Thị trường chính:

Kv Miền Nam

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Người liên hệ:
Ông Hồ Xuân Hoạt
Di động:
0903 840 997

Trang vàng