Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

DREAM VINA - Công Ty TNHH DREAM VINA

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Tổ 3, Khu Phố 5, Thị Trấn Uyên Hưng, Tân Uyên,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3642380, 3642381, 3642384, 3642385

Fax: (0650) 3641389

lyhuynh@dreamvina.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

DREAM VINA - Công Ty TNHH DREAM VINA

Trang vàng