Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Kim Tự Tháp - Công ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Tế Kim Tự Tháp

Hơn 02 năm chưa được xác minh

127 Hoàng Ngân, Trung Hòa, Cầu Giấy,Hà Nội

Điện thoại: (04) 37854634

Fax: (04) 37855643

vietnampyramid@gmail.com

http://www.popodoo.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Kim Tự Tháp - Công ty Cổ Phần Phát Triển Quốc Tế Kim Tự Tháp

Trang vàng