Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Xí nghiệp may xuất nhập khẩu Hoàng Anh

Đã xác minh: 21/5/2013

khu 4 thị trấn quỳnh côi huyện quỳnh phụ,Thái Bình

Điện thoại: (036) 3912198

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Xí nghiệp may xuất nhập khẩu Hoàng Anh

Trang vàng