Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Công Ty TNHH KINGLYCOPPER

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Lô 29 Đường Số 3, KCN. Tân Đức, X. Hòa Lạc, H. Đức Hòa,Long An

Điện thoại: (072) 3769818, 3769819, 3769866

Fax: (072) 3769858

kinglycopper2011@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty TNHH KINGLYCOPPER

Trang vàng