Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Cơ Sở Nuôi Dế Lan Hương

Đã xác minh

Tổ 72, Khu 5, Cửa Ông, Cẩm Phả,Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 2273514

Fax: (033) 2273514

nuoide@gmail.com

http://oas.vn

Ngành nghề kinh doanh

Sản phẩm dịch vụ

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Cơ Sở Nuôi Dế Lan Hương

Trang vàng