Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Thủy Lợi Hà Nội

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Thôn Cổ Dương, X. Tiên Dương, H. Đông Anh,Hà Nội

Điện thoại: (04) 38832352, 39563968, 39560266, 22160377

Fax: (04) 38833983

thuyloihanoi2008@gmail.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty TNHH MTV Đầu Tư Phát Triển Thủy Lợi Hà Nội

Trang vàng