Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

Dũng Nhung - Công Ty TNHH -Nhà Máy Bánh Tráng Xuất Khẩu Kim Ngọc Dũng Nhung

Hơn 02 năm chưa được xác minh

X. Nghĩa Dũng,Thôn 1, Tp. Quảng Ngãi,Quảng Ngãi

Điện thoại: (055) 3823138

Fax: (055) 3823138

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Dũng Nhung - Công Ty TNHH -Nhà Máy Bánh Tráng Xuất Khẩu Kim Ngọc Dũng Nhung

Trang vàng