Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Hoàng Thị - Công Ty TNHH Hoàng Thị

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, 72/5A Đường 5, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3935896

Fax: (061) 3935897

congtyhoangthi@yahoo.com.vn

http://www.inhoangthi.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Hoàng Thị - Công Ty TNHH Hoàng Thị

Trang vàng