Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Xí Nghiệp Suối Xanh Nước Giải Khát-Cty Lương Thực Tiền Giang

Hơn 02 năm chưa được xác minh

ấp Ngãi Lợi, X. Thân Cữu Nghĩa,H. Châu Thành,Tiền Giang

Điện thoại: (073) 3857930

Fax: (073) 3857931

suoixanh@hcm.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Xí Nghiệp Suối Xanh Nước Giải Khát-Cty Lương Thực Tiền Giang

Trang vàng