Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Saitex International (Việt Nam) - Công Ty TNHH Saitex International (Việt Nam)

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1, Đường 8, Tp. Biên Hòa,Đồng Nai

Điện thoại: (061) 3933619

Fax: (061) 3933614

http://www.sai-tex.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Saitex International (Việt Nam) - Công Ty TNHH Saitex International (Việt Nam)

Trang vàng