Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Thai Nakorn Patana (Việt Nam) - Công Ty TNHH Thai Nakorn Patana (Việt Nam)

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Km3 Quốc Lộ 1, P. 9, Tp. Tuy Hòa,Phú Yên

Điện thoại: (057) 3847478, 3847479

Fax: (057) 3847480

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Thai Nakorn Patana (Việt Nam) - Công Ty TNHH Thai Nakorn Patana (Việt Nam)

Trang vàng