Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Hsin Ya - Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Hsin Ya

Đã xác minh: 1/4/2013

ấp Bình Giao, X. Thuận Giao, H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3718911, 3718912, 3718923, 3718924

Fax: (0650) 3718925

hsinya_salesc@vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Hsin Ya - Công Ty TNHH Công Nghiệp Gỗ Hsin Ya

Trang vàng