Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Hải Long - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Long

Hơn 02 năm chưa được xác minh

7/3A Khu Phố Thống Nhất,Lý Thường Kiệt, H. Dĩ An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3734963, 3735774

Fax: (0650) 3735774

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Hải Long - Công Ty TNHH Dịch Vụ Bảo Vệ Hải Long

Trang vàng