Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

Sensho Industry Việt Nam - Công Ty TNHH Sensho Industry Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Việt Nam-Singapore, 20 Đường 2, H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3784142

Fax: (0650) 3784143

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Sensho Industry Việt Nam - Công Ty TNHH Sensho Industry Việt Nam

Trang vàng