Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Công Ty TNHH Plastic Intercon Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Phòng 906, Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1, Đường 10, H. Dĩ An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3737437, 39551173

Fax: (0650) 3737982

sales@pihangers.com

http://www.pihangers.com

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Công Ty TNHH Plastic Intercon Việt Nam

Trang vàng