Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Framas Việt Nam - Công Ty TNHH Framas Việt Nam

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, 9 Đường 12, H. Dĩ An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3790761, 3790763, 3790764, 3732810

Fax: (0650) 3790762

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Framas Việt Nam - Công Ty TNHH Framas Việt Nam

Trang vàng