Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Der Chang Resin - Công Ty TNHH Der Chang Resin

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu Công Nghiệp Việt Hương, Lô K2,H. Thuận An,Bình Dương

Điện thoại: (0650) 3717004, 3717006, 3717007

Fax: (0650) 3717009

derchang@hcm.vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Der Chang Resin - Công Ty TNHH Der Chang Resin

Trang vàng