Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

chỉ tìm theo tên công ty

ở đâu

Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín TMCP-Cn Khánh Hòa

Hơn 02 năm chưa được xác minh

54A Yersin, P. Phương Sài, Tp. Nha Trang,Khánh Hòa

Điện thoại: (058) 3817594

Fax: (058) 3817591

http://www.sacombank.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Ngân Hàng Sài Gòn Thương Tín TMCP-Cn Khánh Hòa

Trang vàng