Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Tổng Lãnh Sự Quán Liên Bang Nga

Hơn 02 năm chưa được xác minh

40 Bà Huyện Thanh Quan, P. 6, Q. 3,Tp. Hồ Chí Minh (TPHCM)

Điện thoại: (08) 39303936

Fax: (08) 39303937

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Tổng Lãnh Sự Quán Liên Bang Nga

Trang vàng