Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Hưởng Dung - Công Ty TNHH Hưởng Dung

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Khu 10, Thị Trấn Trới,H. Hoành Bộ,Quảng Ninh

Điện thoại: (033) 3858408

Fax: (033) 3692289

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Hưởng Dung - Công Ty TNHH Hưởng Dung

Trang vàng