Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Yên Phong

Hơn 02 năm chưa được xác minh

Huyện Yên Phong,Bắc Ninh

Điện thoại: (0241) 3689199

Fax: (0241) 3689199

ctdtptht@hn.vnn.vn

http://www.indeco-viglacera.com.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Ban Quản Lý Khu Công Nghiệp Yên Phong

Trang vàng