Gọi đến Trang vàng :  0915.972.356 - 0934.498.168

Sao Đỏ - Công Ty Cổ Phần Tin Học Sao Đỏ

Hơn 02 năm chưa được xác minh

1 Hoàng Hoa Thám, Tp. Hải Dương,Hải Dương

Điện thoại: (0320) 3854251, 3857927

Fax: (0320) 3857297

saodohd@vnn.vn

Ngành nghề kinh doanh

Hồ sơ công ty

Tên công ty:

Sao Đỏ - Công Ty Cổ Phần Tin Học Sao Đỏ

Trang vàng